Gorlizko agronimia

ZERRENDA LEMATIZATUA*

* Lematizazino eta transkripzino irizpideak

 • Abadesolo: Abadesolo (1804-1944), Abaresolo (1944)
 • Abaroa: Abaro (1887), Avaro, Abaso, Abarua (1944)
 • Abarobarrena: Abaro-barrenas (1873), Abarobarrena (1944)
 • Abaroeta: Abaroeta (1635), Abarieta, Abarrotarra (1944)
 • Agirrebaso: Aguirrebaso (1944)
 • Agirremargia: Aguirre marguia (1619)
 • Agirrena: Aguirrena (1884-1944), Aguirrena-pequeña (1944)
 • Agirrenabide: Aguirrenebide (1944)
 • Agustinasolotxu: Agustine-solochu (1923)
 • Aldai: Alday (1615-1944)
 • Aldaiazpi: Alday axpe (1736), Aldai aspi, Aldai azpi (1750), Alday aspi (1750-1827), Alday aspe (c1800-1851), Aldayaspe (1827-1840), Alday-aspi (1873-1944), Alday-azpi (1944)
 • Aldaibeasti: Aldai veasti (1798)
 • Aldakoa*: Aldacoa (c1855)
 • Aldapa: Aldapa (1701-1944), Aldapa o Goicosolo (1779), Aldapa o Echeazpi (1792), Aldapas (1884-1944)
 • Aldapabarrena: Aldapabarrenac (1873), Aldapa barrenac (1880), Aldapa barrena (1880-1944)
 • Aldapa-Bekosolo: Aldapa-becosolo, Aldapa-beco-solo (1944)
 • Aldapa-Tresandi-Bañueta: Aldapas-Tresandi y Bañuetas (1944)
 • Aldapanagosi: Aldapanagosi (1935-1944), Aldapa nagosi (1942)
 • Aldapasolo: Aldapasolo (1822)
 • Aldapea: Aldape (1841-1935), Aldape arriba (1813), Aldapea (1798)
 • Aldatxekosolo: Aldachecosolo (1849)
 • Aldatza: Aldaça (1657), Aldaza (1702-1783), Aldasa (1787)
 • Aldatzekoa: Aldacecoa, Aldasecoa (1846)
 • Aldazagua*: Aldazagua (1944)
 • Altamira: Altamira (1851-1944)
 • Ametzaga: Ameçaga (1631)
 • Ametzagaalde: Amézaga-alde (1935)
 • Anamargina: Ana marguina (1798)
 • Andramaria: Andramari (1821-1944), Andramaria (1885-1944), Andre-mari (1922), Andra (1922-1923), Andra Mari (1944)
 • Andramariaga: Andramariaga (1922-1941)
 • Andramarialde: Andramarialde o Andramariazpi (1797), Andramari alde (1846), Andramarialde (1858-1944)
 • Andramariasolo: Andramaria solo (1745)
 • Andramariazpi: Andramariaspi (1764-1944), Andramariazpi (1766-1944), Andramariaspe o Barnecheta (1769), Andra mariaspi (1772), Andramariazpi o Barnecheta (1777), Andra mariazpi (1780), Andra Mari azpi (1786), Andramari aspi (1797-1923), Andramaria azpi (1806), Andra mari aspi (1811-1845), Andra maria aspi (1824-1827), Andramariaspis (1832), Andramari azpi (1834-1843), Andra-mariazpi (1841), Andramari aspe (1841), Andramariaspe (c1855-1922), Andramari-aspi (1867), Andramariaspi o Iturguichi (1886) Andiamasaspi (1922), Andramariaxpi, Andramari-axpi (1941-1944), Andramari Aspi, Andramari-azpi, Andramari-axpi, Andramaria-axpe, Andra-mari-axpe (1944)
 • Andramariazpi-Rotureta: Andramari-aspi Roturetas (1873)
 • Andramariazpiko: Andramariaspico (1935)
 • Andramariazpisolo: Andramari-aspi-solo (1878)
 • Andramaribeko: Andramaribeco (1944)
 • Andramariondo: Andramari Ondo (1797)
 • Andramarioste: Andramarioste (1782-1784)
 • Ánimas: Ánimas (1922-1944), Ánima (1942)
 • Apitategi: Apitategui (1586-1852), Apetetegui (1775). Ik. Kapitategi
 • Aranas*: Aranas (1798). Ik. Arenas
 • Arbagaondo: Arbagaondo (1862)
 • Area: Area (1944)
 • Areakoetxeburu: Arecoeche-buru (1944)
 • Areakolanda(1804)
 • Areangoetxe: Arengoeche (1944)
 • Areatxu: Areatxu (1808), Arechu (1944)
 • Areatzaalde: Areasa-alde (1935), Arcasaalde (1941)
 • Arenaalde: Arenaalde, Arenalde (1944)
 • Arenabarri: Arana-barri (1935), Aranabarri (1941), Arenabarri (1944)
 • Arenaga: Arenaga (1941)
 • Arenabarrialde: Aranaga barrialde (1935), Arenabarri-alde (1944)
 • Arenal: Arenal (1886-1935)
 • Arenal de Rotura: Arenal de Roturas (1922), Arenal o Roturas (1923)
 • Arenas: Arenas (1728)
 • Arentzakosolo: Arenzacosolo (1873), Arenzaco-solo, Arensaco-solo, Arensacosolo (1880)
 • Aretxako: Arechaco (1791-1854), Arecheco (1922-1941), Aretxeko (1944)
 • Aretxakosolo: Arechacasolo (1658), Arechacosolo (1832), Arenzaco-solo (1944)
 • Aretxatxu: Arechachu (1944)
 • Aretxeta: Arecheta (1885)
 • Arginenaalde: Arguinena-alde (1944)
 • Arginenaondo: Arguiñe-ondo (1873)
 • Arias: Ariaz (1669)
 • Arisolo: Arisolo (1841). Ik. Arrisolo
 • Arkotxa: Arcocha (1658), Arcoche (1913)
 • Arkotxasolo: Arcoche-solo (1878), Arcachacosolo (1944)
 • Armura: Armura (1922-1923)
 • Arnaza*: Arnaza (1760)
 • Arozenaburu: Arozenaburu (1775)
 • Arpillao: Arpillao (1873-1941), Aspillero (1922-1923)
 • Arratia: Arratia (1675-1814)
 • Arratiaaurre: Arratiaur, Arratia aurre (1665), Arrati aurre (1717)
 • Arrimalleta: Arrimalletas, Arrimulletas (1944)
 • Arriosolo: Arriosolo (1778)
 • Arrisolo: Arrisolo (1795-1843). Ik. Arriosolo
 • Arripila: Arripilla (1855-1913)
 • Arrizurieta: Arrizurieta (1630)
 • Artatzasolo: Artazasolo (1778-c1855), Artaza solo (1779-1848), Artaza-solo (1883)
 • Arteaga Hondonada: Harteaga la Hondonada (1632)
 • Arteagaondo: Arteagaondo (1850), Arteaga-ondo (1913), Artoa-ondo (1944)
 • Arteandia: Arteandia (1608-1944), Arte andia (1729-1826), Arte handia (1733), Arteandia o Goicosolo (1783), Arteandi (1843)
 • Arteandiaga: Arteandiaga (1865-1944), Arteandeaga (1944)
 • Artetxe: Arteche (1944)
 • Artetxu: Artechu (1944)
 • Artezabala: Artezabala, Artezabale (1944)
 • Atsosolo: Atso-solos (1873)
 • Asube: Asube (1588-1769), Azube (1674)
 • Atxurisolo: Achurisolo (1660)
 • Atxutegi: Achutegui (1678-1729)
 • Aurrekosolo: Aurrecosolo (1588-1757), Aurrekosloa (1770-1783), Aurrecosolo o Landachu (1779), Aurreco solo (1822)
 • Axeo: Ageo (1850-1944)
 • Axeoazpi: Ageo-aspi (1944)
 • Axeoondo: Ageo-ondo (1847), Ageondo (1881-1944)
 • Baraiz: Varaiz (1654), Baris (1944)
 • Baraizazpi: Baraiz-aspi (1944)
 • Baraizerreka: Baraiz Erreca (1657), Baraiserreca, Barraiz-erreca (1944)
 • Baraizerrekolanda*: Baraisarciolanda (1944)
 • Barberuena: Barberuena (1944)
 • Barberusolo*: Barlenosolo (1922-1923), Barbensolo (1935)
 • Barrenetxea: Barrenechea (1736-c1855), Barreneche (1843)
 • Barrenetxeta: Barnecheta, Andramariaspe o (1769), Barrenecheta (1772-1944), Barrenechetas (1833)
 • Barrensolo: Barrensolo (1941)
 • Barrenueta: Barrenueta (1923)
 • Basotxu: Basochu (1873-1944)
 • Bederatzigizelana: Bedarasiguiselena (1944)
 • Bekomasti: Becomasti (1935-1944)
 • Bekosolo: Becosolo (1829-1944), Bacosolo (1852)
 • Belospi: Belospi, Becospi (1944)
 • Bendabal: Bendabal (1862)
 • Bendabalalde: Mendabal-alde (1894-1944)
 • Berreaga: Berreaga (1720), Berriaga (1720-1767), Verriaga (1732-1734), Verreaga (1772)
 • Berreagena: Berreaguena (1799)
 • Berreondoalde: Berriondoalde (1944)
 • Berreondoalde-Zortzigizelana: Berrendo-alde Sorciguiselena (1872), Berreondoalde-Sorsiguiselena (1877)
 • Berreondosolo: Berreondo-solo (1872), Berreondosolo (1877)
 • Betierrondosolo: Betierrondosolo (c1855), Batierrandasolo (1862)
 • Bidetxua: Videchua (1728)
 • Bidezarreta: Videzarrieta (1944)
 • Bidezarretazpia: Vierretospie (1944)
 • Billaranda: Villaranda (1820), Villeranda (1852)
 • Biragarrosabel: Biragarrosabel (1603)
 • Bizkainosolo: Vizcaño-solo (1944)
 • Bobotxusolo: Bobochusolo (1780)
 • Botzolo: Botzolo. Ik. Bobotxusolo
 • Bularras: Bularras (1811)
 • Calzada: Calzada (1776)
 • Camino de Gorliz: Camino de Gorliz (1871)
 • Campa Arenal: Campa Arenal (1922-1923), Campo Arenal (1807-1941)
 • Camposanto: Campo Santo (1860-c1862). Ik. Kanposantoondo
 • Cantera: Cantera (1944)
 • Castanela*: Castanelas (1944)
 • Castillao: Castillago (1748), Castillabo (1766-1944), Castillao (1776-1944), Castillaos (1788), Castilla, Castillar (1922), Castillau (1923). Ik. Kastillaoazpi, Kastillaondo, Kastillaondokoa
 • Castilnovo: Castilnovo (1634)
 • Cautela: Cautela (1867-1944), Cautelas (1922-1935), Cantelas (1944). Ik. Kautelagane, Kautelaondo, Kautelasolo
 • Crucijada: Crucijada (1806-1829), Cruxijada (1841), Crucejada (1935-1941). Ik. Kruzijadaondo
 • Demandabaso: Demandabaso (1944)
 • Dentro*: Dentro (1827), Dentro de la jurisdicción de la anteiglesia de Gorliz (1827)
 • Domingosolo: Domingo solo (1818-1831)
 • Duranena: Duranena (1941)
 • Edersolo: Edersolo (1797)
 • Elexalde: Elexalde (1922-1941)
 • Elexaldesolo: Elejalde solo (1757-1899), Elejaldesolo (1861), Elexalde-solo (1886-1887), Elexaldesolo (1944)
 • Elexarabide: Elejaravide, Mangula alias (1872)
 • Elexpuru: Elexpuru (1822)
 • Elordiena: Elordiena (1873-1880)
 • Elorriagena: Elorriaguena (1944)
 • Erdikosolo: Erdicosolo (1944)
 • Erramuneta: Ramunetas (1886)
 • Erratura: Ratura (1727-1733), Raturas (1776). Ik. Erretura
 • Erratureta: Ratureta (1828-c1832). Ik. Erretureta
 • Errekasolo: Recasolo (1658)
 • Errementari: Errementari (1658)
 • Errementariondo: Errementariondo (1944)
 • Erretura: Retura (1627-c1800), Returas (c1800). Ik. Erratura
 • Erretureta: Retureta (1826-1841), Retureta alta (1841), Returetas (1824-1944), Erreturetas (1935). Ik. Erratureta
 • Erromaraondokosolo: Erromara-andocosolo (1922), Erromasa-ondocosolo (1923), Erromaondocosoloa (1935), Erromaondocosolo (1941), Erromara-ondocosolo, Eromara-ondocosolo (1944)
 • Erromaratxu: Romarachu (1796-1818)
 • Eskurto: Escurto (1886-1944), Escartu (1944)
 • Estrataburu: Estrata buru (1797), Estarta-buru (1851)
 • Estrada: Estrada (1799-1944)
 • Etxatxu: Echachu (1822-1944)
 • Etxealdapa: Echealdapa (1779)
 • Etxealdekosolo: Echealdecosolos, Echealdesolos (1944)
 • Etxeaurre: Echeaurre (1870-1944)
 • Etxeaurreko: Echeaurrecos (1944)
 • Etxeazpia: Echeazpi (1775-1846), Echeazpi o aldapa (1775), Echeazpia (1784), Echeazpi, Aldapa o (1792), Echeazpia o aldapa (1793), Etxeaspi (1836-1944), Eche-aspie (1944)
 • Etxeazpiak: Echeaspiec (1872), Echeaspies (1880)
 • Etxeazpikosoloa: Echeaspicosoloa (1883)
 • Etxebarri: Echevarri (1944)
 • Etxebarrimendi: Echevarrimendi (1944)
 • Etxeburu: Echeburu (1884-1944)
 • Etxeondoa: Echeondo (1870-1944), Echeondoa, Echeondos (1944)
 • Etxeondokobasoa: Echeondoco-basoa (1884)
 • Etxeondokomastia: Echeondocomastie (1944)
 • Etxeosteia: Echeosteye (1873), Echeostegui (1886-1944)
 • Etxesalde*: Echesalde (1849)
 • Etxetxubarrialde: Echechu barri alde (1887), Echechubarri alde (1944)
 • Etxetxubarriburu: Echechu barri-buru (1887), Echechubarri buru, Echechubarri-buru, Echechuvarriburu (1944)
 • Etxetxubarriondo: Echechubarri ondo (1887), Echechu barriondo (1944)
 • Etxetxueta: Echechueta (1855-1944)
 • Euleta: Euleta (1944)
 • Euletaondo: Euletaondo (1851)
 • Fano: Fanos (1944)
 • Faoazpi: Fahues-aspi (1944)
 • Faolurra: Fau Lurra (1633)
 • Fraidearri: Fraidearri, Fraide-arri, Frailearri (1944)
 • Fullerualde: Fullerualde, Tellerualde (1944)
 • Galarasolo: Galarasolo (c1855-1862)
 • Galarasolo-Betierrondo-Irasurri: Galarasolo Betierrondo Irasurri (1846), Galarasolo-Batunondo (1913). Ik. Irasurri
 • Gaminiz: Gaminiz (1733-1862)
 • Gandia: Gandia (1600-1923), Gandias (1858-1941)
 • Gandiaburu: Gandiaburu (1601-1944)
 • Gandiasolo: Gandiasolo (1840-1944), Gandia-solo (1887), Gandia solo (1935-1941),
 • Gandiagasolo (1942)
 • Gandiasolo txikerra: Gandiasolo chiquerra (1887)
 • Ganibi: Ganivi (1843)
 • Garanaseta: Garanaseta (1699)
 • Garaikoetxea: Gareycoechea (1699), Garaycoeche (1784), Garicoeche (1862)
 • Garazar: Garazar (1842)
 • Gastañeta: Gastañeta (1724-1944), Gastañetas (1944). Ik. Kastañeta
 • Gastañeta-Aldatza: Gastañeta aldasa (1846-c1855), Gastañeta-Aldase (1913)
 • Gatzabina: Gazabina (1629-1684), Gassa vina (1629), Gasabina (1686), Gasamina (1748-c1800), Gazamina (1766-1782), Gazaminas (1815-c1855), Gachaminas (1841)
 • Gazatza: Gazaza (1666), Gazasa (1922-1923), Gasachas (1941), Gazacha (1944)
 • Gazatzaalde: Gasatza-alde (1923), Gasatzalde (1935), Gasachalde (1941), Gazatzalde (1944)
 • Gazteluondo: Gasteluondo, Uruburu llamada (1600)
 • Gibelondo: Guibelondo (1852-1856)
 • Gibelondonekoa: Guibelondonecoa (1856-1857)
 • Gizelanbi: Guiselan vi (1873), Guiselanvi (1944)
 • Gizelantxu: Guiselanchu (1944)
 • Gogotxusolo: Gogochusolo (1769)
 • Goiak: Goyec (1883)
 • Goiarrola: Goyarrola (1850-1851)
 • Goienetxe: Goyeneche (1922-1923)
 • Goienetxealde: Goyenechealde, Goyeneche-alde (1944)
 • Goienetxeburu: Goyeneche buru (1887)
 • Goienetxesolo: Goyeneche-solo (1849-1944), Goyenechesolo (1944)
 • Goikoetxelanda: Goicoeche-landa (1944)
 • Goikomasti: Goico-masti (1944)
 • Goikosolo: Goicosolo (1767-1944), Goicosolo, Aldapa o (1779), Goicosolo, Arteandia o (1783), Goycosolo (1797-1817), Goicosolos (1814), Goicosolo Segunda (1858), Goico-solo (1944)
 • Goikosoloak: Goico soloac (1886)
 • Goikosololuze: Goicosoluce (1944)
 • Goikotxusolo: Goicochusolo (c1800). Ik. Gogotxusolo
 • Gorlizsolo: Gorliz solo (1623)
 • Gorlizsoloeta: Gorlizsoloeta (1663)
 • Grao: Grao (1826-c1855)
 • Guzurmendi: Gusurmendi (1923-1941)
 • Guzurrena: Gusurrena (1922-1944)
 • Hamabiko: Amabico (1944)
 • Huertecita: La Huertecita o hortuchu (1870)
 • Huertita: Huertita (1841)
 • Ibaiagaondo: Ibayagaondo (1848-c1855)
 • Ibaiagasolo: Ibayagasolo (1601)
 • Ibarra: Ibarra (1601), Ibarra Bajera (1795), Iberre (1944)
 • Ibarratxu: Ibarrachu (1944)
 • Ibarrekosolo: Ibarrecosolo (1944)
 • Ibarrekozubi: Iberrecozubi (1847)
 • Ibarreta: Ibarreta (1935-1944)
 • Ibarretxe: Ibarreche (1855-1941)
 • Ibarretxeondo: Ibarreche-ondo (1887)
 • Ibarretxeostegi: Ibarreche-ostegui, Ibarreche-osteye (1944)
 • Ibarrondo: Ibarrondo (1656-1941)
 • Ibarsolo: Ibarsolo (1798)
 • Igabaso: Iguebaso (1944)
 • Igartua: Igartua (1832)
 • Ikabaltza: Hicabalza (1633)
 • Ikoeta(1873)
 • Ikoeta-Zazpigizelana: Icoeta Saspiguiselena (1944)
 • Intxaurraga: Inchaurraga (1944)
 • Intxaurrekoa: Inchaurrecoa (1766)
 • Intxaurreta: Inchaurreta (1780-1783)
 • Iparrekosolo: Iparre cosolo (1699)
 • Irabien: Irabien (1841-1855)
 • Irabiensolo: Irabiensolo (1792-1833), Irabien solos (1814), Irabien-solo (1861-1862), Irabien solo (1941), Irabiensolo (1942)
 • Iribarrieta: Iribarrieta (1944)
 • Irasurri*: Irasurri (c1855), Irusurre (1862), Iruzurri (1913). Ik. GalarasoloBetierrondoIrasurri
 • Irugizelana: Iruguiselena (1944)
 • Iturgin: Iturguin (1941)
 • Iturri: Iturri (1852-1923)
 • Iturriaga: Iturriaga (1935)
 • Iturriagaalde: Iturriaga-alde (1833-1944)
 • Iturrialde: Iturrialde (1828-1944), Iturralde (1832). Ik. Iturriagaalde
 • Iturriaga: Iturriaga (1941-1944)
 • Iturriagaondo: Iturriaga-ondo (1858-1935), Iturriagaondo (1861-1862), Iturriaga ondo (1941)
 • Iturriagasolo: Iturriagasolo (1861-1862)
 • Iturribide: Iturribide (1922-1944), Iturbide (1935-1944). Ik. Iturrirabide
 • Iturrigitxia: Iturriguichia (1731-1745), Iturguichi (1829-1944), Iturriguichi (1835-1841), Iturguichia (1853-c1855), Iturguichi, Andramariaspi o (1886), Iturriguchi, Iturguchi (1922), Iturgichu (1922-1923), Iturgui (1935)
 • Iturrigitxi-Areatzakosolo: Iturguichi-Arecisaco-solo (1944)
 • Iturrigitxialde: Iturriguichialde (1832-1923), Iturguichialde (1835-1944), Iturguichi-alde (1935-1944), Iturguichualde, Iturguichiqui-alde (1944)
 • Iturrigitxiondo: Iturguichiondo (1855-1944), Iturguichondo (1922-1923), Iturriguichiondo (1944)
 • Iturrigorri: Iturrigor (1922), Iturrigorri (1923)
 • Iturriondo: Iturriondo (c1855-1944), Iturriondo, Zabale-ondo (a) (1887)
 • Iturrirabide: Iturrire-vide (1873-1880). Ik. Iturribide
 • Iturritxu: Iturrichu, Mimena o (1867), Iturrichu (1870-1944)
 • Itxasoalde: Ichasoalde (1832-c1836), Icheso-alde (1873), Ichezo-alde (1880), Ichaso alde (1923), Ichaso-alde (1944)
 • Janoena: Janena (1944)
 • Janoenaalde: Janena-alde (1944)
 • Janoensolo: Jaunsolo (1798), Jauensolo, Jauen solo (1841), Janen solo (c1855)
 • Jardín: Jardín (1872-1935)
 • Jardín de Arginena: Jardín de Arguiñena (1944)
 • Jardintxikarra: jardinchicarra (1887)
 • Jazintasolo: Jacinte solo (1887), Jacintesolo (1944)
 • Juan de la Peñanekoa: Juan de la Peñanecoa, Juandelapeñanecoa (1856)
 • Juantxinoena: Juansinoena, Juan Sinoena (1840), Juan Sinuena (c1855)
 • Juncal: Juncal, Juncal antiguo (1944)
 • Jungusolo: Jungusolo (1733)
 • Junkadisolo: Juncadisolo (1767-c1800)
 • Junquera: Junquera (1873-1944), Junquene* (1944)
 • Junto Cristo: Junto Cristo (1935-1941)
 • Junto a Ormatzalanda: Junto a Hormaza landa (1796)
 • Kaitanaondo: Caitanaondo (1922-1944)
 • Kakoena: Kakoena (1944)
 • Kakoenalde: Kakoena-alde (1944)
 • Kandelamargina: Candela Marguina, Candelaco Marguina (1732)
 • Kantalasolo: Cantalasolo (1588), Cantelasolo (c1855)
 • Kanposantuondo: Campo-santuondo (1887), Camposantuondo, Camposantoondo (1935-1942)
 • Kapitategi: Capitategui (1699).Ik. Apitategi
 • Karabialde: Carabialde (1944)
 • Karpioena: Carpione (1944)
 • Karrenosolo: Carreno solo (1630)
 • Kastañeta: Castañeta (1780). Ik. Gastañeta
 • Kastillaoazpi: Castillao-aspi (1922-1935), Castillao-axpi (1923), Castillo aspi (1935), Castilloaspi (1941), Castillo-axpe (1944)
 • Kastillaondo: Castillaondo (1796), Castillondo (1935-1944), Castelaondo, Castelaondo o de Gandia (1944)
 • Kastillaondokoa: Castillaondocoa (1796)
 • Kautelaalde: Cautela alde (1887)
 • Kautelagane: Cautela-gane (1944)
 • Kautelaondo: Cautela ondo, Cauteluondo (1922-1923), Cautelaondo (1935-1944), Cautela-ondo (1944)
 • Kautelasolo: Cautelasolo (1847), Cautela solo (1885)
 • Kinpulena: Quimpulena, Quimpulene (1944)
 • Kinpulenaazpi: Quimpulenaspi (1887), Quimpuleneaspi, Quimpulene-aspi (1944)
 • Kinpulenabaso: Quimpulena baso (1944)
 • Kinpulenaondo: Quimpulene-ondo (1944)
 • Kinpulenasolo: Quimpulena solo (1935)
 • Kontra-Agirrena: Contra aguirrena (1944)
 • Kristobalena: Cristobalene (1944)
 • Krutzeburu: Cruceburu, Curche-buru, Conceburu (1944)
 • Krutzeta: Cruceta, Crucetaondo conocida tambien con el nombre de; Cruceta, Cruceta-ondo o (1887)
 • Krutzetaondo: Cruceta-ondo (1858-c1862), Crucetaondo conocida tambien con el nombre de Cruceta, Cruceta-ondo o Cruceta (1887)
 • Kruzijadaondo: Crucijada ondo (1841-c1855). Ik. Crucijada
 • Kukullualde: Cucullualde (1783), Cucullu-alde (1944)
 • Kukulluerreka: Cucullu herreca (1734)
 • Kukulluetxe: Cuculuche (1944)
 • Landa: Landa (1944)
 • Landaida: Landaida (1607), Landayda (1610)
 • Landaida ostekoa: Landaida ostecoa (1806)
 • Landaidaondo: Landaida-ondo (1881)
 • Landakura: Landacuregive* (1793), Landaco ure (1884)
 • Landakureta: Landacuretas (1922), Landaurretas (1923)
 • Landaluze: Landaluce (1944)
 • Landaondo: Landaondo (1804)
 • Landatxasolo: Landachasolo (1614)
 • Landatxu: Landachu, Aurrecosolo o (1779)
 • Lañekoortu: Lañeco ortu (1944)
 • Larginaondo: Larguiñe-ondo (1944)
 • Larrabitxi: Larravichi (1870), Lanabichis (1944)
 • Larrakoetxeazpi: Laracocheaspi (1944)
 • Larrelarro: Larrelarro (1935-1944), Larrelarre (1941), Larrelarra (1942)
 • Latxarba: Lacharba (1922-1941), La Charba (1942).Ik. Txarba
 • Laugizelana: Lauguiselana (1873), Lauguiselena, Languiselena (1944)
 • Lauribilloaga: Laurivilloaga (1944)
 • Legarra: Legarra (1748-1941), Legarra o Legarrondo (1797), Legarre (1833-1944), Legarras (1841-1944)
 • Legarreta: Legarreta (1728-1944), Learreta (1833-1849), Lejarreta (1944)
 • Legarrondo: Legarrondo (1780-1941), Legarriondo (1783), Legarrondo, Legarra o (1797), Legar-ondos (1873), Legar-ondo (1944)
 • Letia: Letia (1832)
 • Leurtxu: Leurchu (c1855)
 • Lexarra*: Lejarra (1852-1941), Lejarros (1935), Lejarras, Lezarra (1944)
 • Leza*: Lecea (1941), Leza (1944)
 • Llobarbaso: Llobarbaso (1455)
 • Lopategi: Lopategui (1736)
 • Lopategiburu: Lopategui buru (1724)
 • Lopategilanda: Lopateguilanda, Lopategui-landa (1944)
 • Lopategisolo: Lopateguisolo (1654-1944), Lopategui Solo (1658-1944), Lopategui-solo (1884)
 • Lubarria: Lubaria (1661), Lubarria (1724), Lubarri (1770-1944), Lugarria (1789), Luberri (1854-1944), Lurbarri (1873-1880), Lur-berri (1944), Luberri-beco (1944)
 • Lubarritxu: Lubarrichu (1699), Luberrichu (1944)
 • Luzea: Lucea (1935).Ik. Sololuzea
 • Madarieta: Madarieta (1794-1941)
 • Maizinaburua: Maiciña-burua (1885)
 • Malletxueta: Mallecheta (1944)
 • Mandoñu: Mandoñu (1634)
 • Mandoñuaurre: Mandoño-aurre (1853-c1855), Mandañu aurre (1944)
 • Mandoñuaurre-Etxeazpi: Abendaño-aurre-echeaspe* (1849), Abendaño-aurre-echeaspi* (c1855)
 • Mangula: Mangula alias Elejaravide (1872-1944)
 • Manzanal: Manzanal (1944)
 • Mañerisolo: Mañerisolo (1847)
 • Marginazabala: Marquisaval, Marquizaval (1736), Marguina zavala, Marguina zaval, Marguina zavalas (1757), Marguinzabal (1768), Marguinazabal (1779), Marguinazabala (1793), Marquinzal (c1810)
 • Marginazabala-Mimepre: Marginizabal-Mimepre (1944)
 • Marianasolo: Marianasolo (1922-1942), Mareanasolo (1923), Marianasolo (1935)
 • Mariaormatzasolo: Maria Hormaza solo (1798)
 • Martiartatzena: Martiartacena (1852)
 • Martiegi*: Martiegui (1944)
 • Martienazpi: Martienazpi (1794), Martiena-aspi (1850), Martienaspi (1862), Mastiena-aspi (1913)
 • Martimizandi*: Martimizandi (1944)
 • Martitxu*: Martichu (1847).Ik. Mastitxu
 • Masoko: Masoco (1944)
 • Mastia: Mastia (1796-1818), Mastie (1884-1913), 5Masti (1877-1944), Mastia (1944)
 • Mastia-Urazandi: Masti Uresandi (1944)
 • Mastialde: Mastialde (1944)
 • Mastiarte: Mastiarte (1944)
 • Mastianena*: Mastianena chiquerra (1944)
 • Mastieta: Mastietas (1944)
 • Mastitxu: Mastichu (1860-c1862), Mastitxus (1935), Mastichus (1941)
 • Mastizar: Mastizar (1884-1944), Martizar (1899-1944)
 • Mauratza: Mauraza (1944)
 • Mellika: Mellica (1588-1811), Milica (1632)
 • Mellikaaurre: Melicaurre (1944)
 • Mellikaondo: Melica-ondo (1881), Melicaondo (1944)
 • Mendabalalde:Ik. Bendabalalde
 • Mentxaka: Menchaca (1852-1862)
 • Mentxakasolo: Menchacasolo, Menchaca solo (1843)
 • Mimena: Mimena o Iturrichu (1867)
 • Mimentza: Mimenza (1632)
 • Mimeneta: Mimenetas (1935-1944)
 • Mirueta: Miruetas (1922-1923), Mirueta (1941)
 • Miserias: Miserias (1922-1941)
 • Miseriena: Miseriena (1858), Misiriena (c1862-1944), Miserine (1935)
 • Mosolo: Mosolo (1886-1944)
 • Murtieneso*: Murtieneso (1674)
 • Nuestra Señora: Nuestra Señora de Aguirre (1658-1800) Nuestra Señora (1765-1767).Ik. Andramaria
 • Okendoostegi: Oquendo ostegui (1935), Oquendo-ostegui (1922-1944)
 • Olagibel: Holaguibel (1455)
 • Olagibelalde: Orabillealde (1944)
 • Olaso(1862)
 • Ondargane: Ondargane (1892), Ondragane (1944)
 • Orbeta: Horbeta (1783), Orbeta (1831-1862)
 • Orbetaalde: Orbeta-alde (1923), Orbeta alde (1935), Orbetaalde (1941)
 • Orbetaaldeko soloak: Orbeta-aldecosoloac (1884)
 • Orbetaaurre: Orbeta-aurre (1855-c1862)
 • Orbetaazpi: Orbetaspi (1872-1880)
 • Orbetaburu-Arozena: Horbeta buru arozena (1783), Orbetaburu arozena (1786)
 • Orbetasolo: Orbetasolo (1662)
 • Ormakia: Ormaquia (1607), Hormaqui (1627), Ormaqui (1775)
 • Ormatza: Hormaza (1835-1944), Ormaza (1941)
 • Ormatzalanda: Ormaza landa (1796)
 • Ormatzaoste: Hormaza-oste (1944)
 • Ormatzasolo: Hormazasolo (1588-1768), Hormaza solo (1623), Ormazasolo (1768), Ormaza solo (1768-1779), Hormacha solo (1818)
 • Ortua: Ortua (1855), Urtua (c1855), Ortue (1872-1944)
 • Ortuluze: Ortuluce (1944)
 • Ortumari: Ortumari (1944)
 • Ortuosteia: Ortuosteye (1873-1880), Ortu osteye (1873)
 • Ortutxu: Hortuchu, La Hurtecita o (1870), Ortuchu (1872-1877)
 • Ostainkosolo: Ostaincosolo (1804), Osteingosolo (1944)
 • Otxoluz: Ocholuz (1588)
 • Palanketa: Palanqueta (1768-1866), Palanquete (1818-1944), Palanketa (1922-1923)
 • Palanketaondo: Palanquete-ondo (1935), Palanqueteondo (1941)
 • Palatera: Palatera (1604)
 • Pan sembrar: Pan sembrar (1944)
 • Pequeña: Pequeña (c1832)
 • Perpetualsolo: Perpetual solo (1766)
 • Perusolo: Perusolo (1588-1944)
 • Piozu*: Piozu (1873)
 • Piozu-Pinu*: Piozu-Piñu (1944)
 • Piparsolo: Piparsolo (1787), Pipersolo (1944)
 • Piquera: Piqué, Piquera (1944)
 • Pirueta*: Pirueta (1942)
 • Pondoa: Pondoa (1798)
 • Portaleta: ortaleta (1772)
 • Pozotxueta: Posochueta (1944)
 • Ritola: Ritola (1944)
 • Rotura: Roturas (1767-1944), Rotura (1770-1865), Roturas, Arenal o (1923), Roturas o Roturetas (1935)
 • Rotureta: Roturetas (1792-1944), Rotureta (1826-1922), Rotuetas (1826-c1862), Rotureta alta (1841), Roturreta (1855), Roturetas, Roturas o (1935), Erroturetas (1941-1944), Roturaetas (1944).Ik. Erratureta, Erretureta
 • Sagastia: Sagastia (1607), Sagasti (1715-1944), Zagastia (1732-1734)
 • Sagastialde: Sagastialde (1944)
 • Sagastikoetxe: Sagasticoeche (1923-1944)
 • Sagastikoetxealde: Sagastico eche alde (1816)
 • Sagastikoetxeondo: Sagasticoecheondo (1935-1944), Sagasticoeche-Ondo (1941-1944)
 • Sagastikosoloa: Sagastico soloa, Sagastico solo (1816)
 • SagastiondoSeigizelana: Sagastiondo-Seiguiselena (1877)
 • Sagastitxu: Sagastichu (1944)
 • Sanmartinazpi: San Martinaspi (1944)
 • San José: San José (1944)
 • Sansonbaso: Sanson baso, Sanson-baso (1944)
 • Santa Bárbara: Santa Bárbara (1922-1944)
 • Santxisasolo: Sanchisasolo (1635)
 • Saraga: Saraga (1686-1796), Sarraga (1800), Zaraga (1848-1854)
 • Sarakintxu: Saraquinchu (1822), Saraquichu (1944)
 • Saratxaga: Sarachaga (1831), Satzaga, Zatzaga (1852)
 • Saratxagaalde: Sarachaga alde (1803)
 • Sasisolo: Sasisolo (1944)
 • Seoreta: Seoreta, Seoreta o aldapa de Seoreta (1784)
 • Sertutxa: Sertuche (1944)
 • Sertutxaalde: Sertucha-aldes (1873-1944), Sertucha-alde, Certucha-alde (1944)
 • Sigerra: Siguerra (1944)
 • Solobarri: Solobarri (1749-1884)
 • SolobarriSansonbaso: Solobarri Sansonbaso, Solobarri (a) Sanson-baso (1883)
 • Soloburu: Soloburu (1944)
 • Sololuzea: Sololucea (1794), Sololuce (1814-1886), Solo-Luce (1944)
 • Solotxi: Solochi (1935)
 • Solotxikerra: Solochiquerra (1913-1944)
 • Sotena: Sotena (1944)
 • Sunberes*: Sunberes (1944)
 • Sustatxualde: Sustachu-alde (1944)
 • Tabernaaurre: Tabernaaurre (1799), Tabernaurre (1847-1944), Taberna-aurre (1848-1944), Taberna-aurres (1873), Tabernavarri (1922), Taberna-aurri (1923), Taberneaurre (1944)
 • Tabernaaurre-Goikosolo: Taberna-aurre goicosolo (1873), Taberneaurre-goicosolo, Taberna aurregoicosolo (1944)
 • Tabernaaurre mayor: Taberna-aurre-mayor (1887)
 • Tabernaaurre txikarra: Taberna-aurre-chicarra (1887)
 • Tabernazarra: Tabernasarra (1935-1941)
 • Talaia: Talaya (1717-c1832), Talaia (1779)
 • Talaialde: Talayalde (1935-1941)
 • Talaiaondo: Talaya-ondo (1935-1944), Talaya ondo (1941)
 • Talaiasolo: Talayasolo (1823)
 • Tejería: Tejería (1944)
 • Telleria: Telleria, Telleri, Tellevi (1944)
 • Telleriondo: Telleri-ondo (1944)
 • Torresolo: Torresolo (1627-1799), Torre Solo, Torre-solo (1797), Torrezolo (1841)
 • Torreta: Torreta (1686-1700)
 • Torretxesolo: Torrechesolo (1935)
 • Tras de la casa: Tras de la casa (1856-1862)
 • Tribarrieta: Tribarrieta (1944)
 • Tribinu: Tribinu (1830-c1832), Tribiñu (1850)
 • Tribinualde: Tribiñualde (1855-1872), Triviñualde (1855-1880), Tribinualde (c1862), Tribiñoalde (1944)
 • Tribinuaurre: Trivinu aurre (1757), Tribiñuaurre-mayor (1944)
 • Tribinuaurretxu: Triviñu-aurrechu (1944)
 • Tribinuondo: Tribinuondo (1847-1852)
 • Tribinusolo: Tribiñusolo (1851-1855)
 • Txakolinena: Chacoliñena (1944)
 • Txakurzulo: Chacursulo (1873)
 • Txantela: Chantela (1883)
 • Txantxarrena: Chancharrena (1841)
 • Txarba: Charba (1775-1944), Charva (1775). Ik. Latxarba
 • Txaresolo: Charesolo (1767). Ik. Txarrisolo, Txarrosolo
 • Txarrisolo: Charrisolo (1754). Ik. Txaresolo, Txarrosolo
 • Txarrosolo: Charrosolo (1735-1782). Ik. Txaresolo, Txarrisolo
 • Txatoena: Chatoena (1944)
 • Txatxarro: Chacharro (1935-1944)
 • Txatxarroalde: Chacharralde (1858-1944), Chacharroalde (1922- 1944), Chacharro-alde (1944)
 • Txatxarroondo: Chacharro-ondo (1944)
 • Txikisolo: Chiquisolo (1818)
 • Txipirimasti: Chipirimasti (1913)
 • Txipirisolo: Chipirisolo (1846-1913)
 • Txispe: Chirpes, Chispes (1944)
 • Txopueta: Chopueta (1944)
 • Ugartegitxia: Ugarteguichia (1635-1745), Ugarteguia (1768), Ugarteguichi (1796), Ugarte guichi (1806)
 • Ugartegitxialde: Ugarteguichialde (1796-1833), Ugarteguichia alde (1849)
 • Ugartegitxiondo: Ugarteguichi Ondo (1944)
 • Ugartegitxisolo: Ugarteguchisolo (1797), Ugarteguichi solo (1806)
 • Urbero: Urbero (1844)
 • Urberoaga: Urberoaga (1935), Ziberuaga (1944)
 • Urezandi: Urezandi (1766), Uresandi (1886)
 • Urezarantza: Uresaranse (1935)
 • Uribarri: Uribarri (1944)
 • Uribarrieta: Uribarrieta (1765-1944), Huribarrieta (1944)
 • Uribarritxu: Uribarrichu (1944)
 • Urigibel: Uriguibel (1585-1800), Huriguibel (1586)
 • Uringile: Uringuille (1883-1944). Ik. Urigibel
 • Urkamendi: Urquemendi (1788)
 • Urkamendisolo: Urquemendisolo (1784)
 • Urrutikoetxe: Urticoeche, Urticoche (1944)
 • Uruburu: Uruburu llamada Gasteluondo (1600), Uruburu (1694-1941)
 • Uzepasolo: Ucepa solo-becoa (1886), Ucepa solo-goicoa (1886), Usepasolo-becoa, Usepasolo-goicoa (1944)
 • Usoopil: Utro Opilla (1718), Usopil (1786), Uso opil, Osoopil (1848), Usoopil (1854)
 • Viña: Viña (1775-1783)
 • Viña nueva: Viña-nueva (1872), Viña nueva (18 80)
 • Zabala: Zavalla (1586-1673), Zabala (1678-1822), Zavala (1701-c1862)
 • Zabalazpi: Zabalaspi (1835-c1855), Zabaleaspi (1845), Zabale aspi (1845-c1855), Zabale-aspe (c1855)
 • Zabalaalde: Zabalealde (1935), Zabala-alde (1944)
 • Zabalaaldeko: Zavala-aldeco (1859-c1862), Zavala-aldecoa (1861), Zabala-aldeco (c1862)
 • Zabalbeitia: Zabalbeitia (1703)
 • Zabalekoa: Zavalecoa (1772-1773), Zabalecoa (1774)
 • Zabalekosolo: Zavalecosolo (1775)
 • Zabalondo: Zabaleondo (1922-1944), Zabalondo (1935-1941)
 • Zabalpe: Zabalpe (1831-1835)
 • Zabalsolo: Zabalsolo (1764)
 • Zalduondo: Zalduondo (1658)
 • Zazpigizelana: Saspi-guiselana (1873), Saspiguiselena (1944)
 • Zubieta: Zubieta (1660-1880), Subieta (1733), Zubieta, La de (1766), Zubietas (1886-1944)
 • Zubitxu: Subichu (1873-1944)
 • Zubitxu-Zabala: Zubichu-zabale (1944)
 • Zubitxueta: Subichueta (1944)
 • Zubitxukana*: Zubichucana (1944)
 • Zugastiondo: Zugastiondo (1944)
 • Zugastiondo-Seigizelana: Sugastiondo-Seiguiselena (1872)
 • Zurbabe: Zurbabe (1658), Zurbebe (1822)

honaino zerrenda