Barrikako dasonimia

Baso-uzenak ǀ•ǀ nombres de bosques

 • AGIRRE: Aguirre (1847)
 • Agirreazpi: Aguirre aspi (1795)
 • Agirrebaso: Aguirrebaso (1773)
 • Agirremendi: Aguirremendi (1777)
 • AgirremendiGanburutxu: Aguirremendi y Gamburuchu (1847)
 • AMETZAGA: Ameçaga (1629-1674)
 • Ametzagaazpi: Amezaga Haspi (1714)
 • Ametzagabaso: Ameçaga basso (1629), Amezaga Baso (1720)
 • Ametzagalarra: Amezaga Larra (1755)
 • Andrakabaso*: Andracabaso, Joaquino o (1827). Ik.: Ardantzabaso, JoakinoArdantzabaso
 • Angilerreka: Anguillerreca (1886)
 • ARANBALTZA: Aranbalça (1677), Arambalza (1808)
 • Aranbaltzabarrena: Aranbalçabarrena (1610), Aranbalz barrena (1705)
 • Aranbaltzparrondo: Aramasparrondo (1797)
 • ARDANTZA: Ardanza (1774-1894)
 • Ardantzabaso: Ardanzavaso, Juaquino de (1821). Ik.: JoakinoArdantzabaso
 • Ardantzaondo: Ardansaondo (1777), Ardanzaondo (1783-1854)
 • Aresti: Aresti (1673)
 • Argomales de Barrica: los argomales de Barrica (1831)
 • ARRIAGA
 • Arriagaaldea: Arriaga aldea (1806)
 • Arriagaazpi: Arriaga azpi (1768)
 • Arriurdina: Arri-urdina (1855)
 • Arrosabaso: Rosabaso (1806)
 • Artxika: Archica (1762)
 • Barrikabaso: Barricabasso (1638-1762), Barrica baso (1701-1884), Barrica Vasso (1712), Barricabaso (1761-1852), Barriquebaso (1825)
 • Barrikaburu: Barrica buru (1733-1734)
 • Barzanbaso: Barzanbaso (1750)
 • Basoaparta: Baso aparte (1791)
 • Basoebagi: Basoebagui (1806)
 • Basokourta: Basocourta (1808)
 • Basondo: Basondo (1744)
 • Basotxu: Basochu (1826-1833)
 • Bekosolo: Becosolo (1738)
 • Berakatzena: Beracasena (1828)
 • Bustu: Bustu (1811-1815)
 • Campa de la iglesia: Campa de la Iglesia (1785)
 • Cintas Rondonada*: Zintas Rondonada (1797)
 • Elexatebaso: Elejatebaso (1785)
 • Elexatxu: Elejachu (1777-1852), Elexachu (1810)
 • Etxabarribaso: Echavarri baso (1623-1628), Echavarribaso (1627), Echevarribaso (1769-1770), Echebarribaso (1803)
 • Etxeaurrekoabaroa: Echeaurreko abaroa (1789)
 • Etxeostekoabaroa: Echeosteco abaroa (1789)
 • Etxetxuazpi: Echechuaspi (1827-1856)
 • Etxetxubarri: Echechubarri (1805-1818)
 • GANA: Gana (1687), Ganas (1834)
 • Ganaondo: Ganaondo (1854)
 • Ganbaso: Ganbaso (1604-1623), Ganbasso (1604-1654), Gan baso (1744-1819), Gambaso (1769-1854), Gamvaso (1773), Gambazo (1822)
 • GanbasoSoloondoeta: Ganbasso solo ondoeta (1604)
 • GANBE: Gambe (1600)
 • Ganbealdea: Ganbealdea, Gambe aldea (1806)
 • Ganburutxu: Ik.: AgirremendiGanburutxu
 • GANIBAI: Ganibay (1615), Ganivi (1700), Gañibi (1847)
 • Ganibaialde: Ganibialde (1798), Gañibialde, Ibargaraibaso o (1858). Ik.: Ibargaraibaso
 • Garaia: Garaye (1819)
 • Gatzamina: Caza mino* (1712)
 • Gaztañaga: Gaztañaga (1852)
 • Ibargaraibaso: Ibargaraybaso (1833-1849), Ibargaray baso (1849), Ibargaraibaso o Gañibialde, Ibargaray-baso o Gañibialde (1858). Ik.: Ganibaialde
 • Inkesta: Inquesta (1844)
 • Iturritxuazpi: Iturrichu aspi (1848), Iturrichuaspi (1854)
 • JoakinoArdantzabaso: Juaquino de Ardanzavaso (1821), Joaquino o Andracabaso (1827)
 • Kukullueta: Cuculluetas (1844)
 • Larrauri: Larrauri (1705)
 • Larretxeburu: Larrecheburu (1828)
 • Loitzaga: Loyçaga (1618)
 • Mariurta: Marihurta (1631), Mariurte (1782-1848), Mariurta (1833)
 • Mendikosakona: Mendico sacoena (1782). Ik.: Sakona
 • Mesatxuburu: Mesachuburu (1786)
 • Migeltxubaso: Miguelchu Baso (1888)
 • Mimentza: Mimenssa (1701), Mimenza* (1740)
 • Munerietabaro*: Munerietabaro (1791)
 • MUSAURIETA: Musaurieta (1632-1847)
 • Musaurietabaso: Musaurietabaso (1792)
 • Obaro*: Obaro (1815)
 • Olagorta: Olagorta (1712-1820), Ollagorta (1815-1829), Ollogorta, Urgozo conocido más propiamente con el título de (1842), Ollogorta (1852). Ik.: Urgozo
 • Pikerakoarte: Piquereco arte (1833)
 • Sakona: Sacona (1782-1783), Sacoena (1825), Sacone (1827-1828). Ik.: Mendikosakona
 • Txorroburu: Chorroburu (1733-1773)
 • Txorroburueta: Chorroburueta (1773)
 • URGOZO: Ugoso (1674), Ugozo (1795), Urgozo conocido más propiamente con el título de Ollogorta (1842), Urgozo (1894). Ik.: Olagorta
 • Urgozoondo: Urgozo ondo (1852)
 • Urrukourtua: Urruco urtua (1807), Urrucortua (1818)
 • Urtxueta: Urchueta (1811)
 • UXARRA: Uxarra (1623), Ujarra (1774-1834), Ujarras (1816-1853)
 • Uxarralde: Ujaralde (1810), Ujarralde (1833), Ugarralde (1840-1849), Ujarra Alde (1895)
 • Uxarburu: Ujarburu (1806)
 • Uxarrondo: Ujarondo (1777), Userondo (1830)
 • ZANDELIZ: Çandeliz (1599-1632), Sandelis (1673), Sandeliz (1798-1853)
 • Zandelizmendi: Sandelis mendi (1848)