ERAGILEA ǀ•ǀ PROMOTOR

Proiektua zelanbait Ander Ros ikerlariak 1987. urtean Bilbao eta Arrigorriagako toponimia kartografikoaren ganeko lan bategaz abiarazo baeun bere, azken urteotan hartu dau oin dekon definizinoa, Belautepien Dokumentazio Zentroaren babesean lehenik eta Onomastika Elkartearenean gero, berau 2016.ean sortu zan ezkeroztik.

Aunque el proyecto lo arrancó de alguna manera el investigador Ander Ros en 1987 con un trabajo sobre la toponimia cartográfica de Bilbao y Arrigorriaga, ha tomado la definición actual en los últimos años, al amparo de Belautepien Dokumentazio Zentroa en primer lugar y de Onomastika Elkartea / Sociedad Vasca de Onomástica a partir de 2016 cuando se fundó esta.