Gorlizko nukleonimia

OHARRAK GORLIZKO NUKLEONIMIAZ NOTAS SOBRE NUCLEONIMIA DE GORLIZ

Populazio nukleoen izenak Nombres de Núcleos de poblacióN

 • Agirre: Nuestra Señora de Aguirre (1772)
 • Ametzaga: Ameçaga (1630)
 • Andramaria: Andramari (1923-1944), Andramaría (1928), Andramaris (1931-1940), Andramarias (1935-1937), Andra Maria (1941), Andra-Mari (1945)
 • Apitategi: Apitategui (1643)
 • Aranabarri: Arana barri (1924)
 • ARENAL: Arenal (1897-1942), Arenal (Uresaranses) (1935)
 • Arginena: Arguinena (1637)
 • Arratia: Arratia (1633-1642)
 • Artatza: Artaza (1599-c1800), Artaça (1600-1618), Artasa (1744), Artazas (1772-1779)
 • Arteaga: Arteaga (1604-1944), Arteagas (1931-1940)
 • Astondo: Astondo (1964)
 • Aurrekoetxe: Aurrecoeche (1931-1940), Aurreco-eche (1936)
 • Avecindados: Avecindados (1877). Ik.: Uriauzoa
 • Axeo: Ageos (1931-1940), Ageo (1932-1938)
 • Barrenetxeta: Barrenecheta (1606)
 • Barrio de la Iglesia: Varrio de la Iglesia (1786-1790). Ik.: Elexalde
 • Barrio del Arenal: Barrio del Arenal, Arenal (1937)
 • Bellako-Ibarreta: Bellacu Ibarreta (1657)
 • Berreaga: Berreaga (1630-1735), Berriaga (1632), Berriagas, Beriagas (1861), Berreagas (1861-1875)
 • Bidazarreta: Bidaçarreta (1599-1682), Vidazarreta (1690), Videsarreta (1693)
 • Billaranda: Villarandas (1931-1940), Villaranda (1937)
 • Cautela: Cautela, Athalaia alias (1827), Cautela (1840)
 • ELEXALDE: Elexalde (1805-1957), Elexalde o Ibarras (1818), Elejalde o Ibarras (1819), Elejande (1825), Elejalde (1826-1913), Elesalde (1844), Eralde (1854), Lesaalde (1855), Elezalde (1892), Alexalde* (1898), Elixalde (1923), Elizalde (1926-1951). Ik.: Barrio de la Iglesia
 • Elizondo: Elizondo* (1922)
 • Erretura: Larretura (1593), Retura (1632)
 • Erretureta: Returaeta (1633), Returetas (c1855)
 • Etxebarri: Echebari (1669)
 • Etxebarrimendi: Echevarrimendi (1931-1940), Echevarri-mendi (1933-1937), Echebarrimendi (1936)
 • Fano: Fanos (1821-1945)
 • GAMINIZ: Ganinyz (1613), Gaminiz (1613-1944), Gamiz (1733-1857), Gaminis (1788), Gaminiz, Uruburu o (1814-1826), Gaminez (1827-1944), Gaminiz o Uriburu (1839), Gaminico, Caminiz (1862), Gaminde (1892)
 • Gaminiz-Uriburu: Gaminiz y Uriburu (1788-1806), Gaminiz y Uruburu (1814)
 • GANDIA: Gandia (1607-1847), Gandias (1728-1944), Gandarias (1809)
 • Gandia-Andramaria: Gandias Andramaris (1944)
 • Goikoetxelanda: Goicoechelanda (1931-1942), Goicoeche-landa (1935), Goicochelanda (1940)
 • GORLIZ: Santa María de Gorliz (1506-1607)
 • Gorliz: Gorliz (1613-1684)
 • GorlizElexalde: Gorliz-Elexalde (1931-1940)
 • Gatzamina: Gachamenas (1852-c1855)
 • Gaztelumendi: Gastelamendi (1852), Gastelumendi (c1855)
 • Hormatza: Hormaça (1604-1683), Hormaza (1630-c1800), Ormaça (1630-1686), Ormaza (1657-1806), Hormazas (1769
 • Hormatza-Lopategi: Hormazas y Lopategui (1699)
 • Hormatzalanda: Hormazalanda (1931-1940), Hormaza-landa (1932-1937)
 • Ibaiaga: Ibayaga (1600), Ibaiaga (1619), Ibiagas (1931-1940), Ibiaga (1932)
 • Ibarlanda: Ibarlanda (1853)
 • Ibarra: Ibarra (1593-1797), Ivarra (1621-1734), Ibarras (1764-1855), Ivarras (1786), Ibarras, Elexalde o (1818), Ibarras, Elejalde o (1819), Iberres (1937)
 • Ibarreta: Ibarretas (1862), Iberretas (1931-1940)
 • Ibarrondo: Ibarrondo (1786)
 • Iturgitxi: Iturguichi (1852-1944), Iturguichu (1924)
 • Iturriaga: Iturriaga (1622)
 • Iturritxu: Iturrichu (1931-1940)
 • Kantalaondo: Cantelaondo (1852), Cantalaondo (c1855)
 • Kastillaoondo: Castillaondo (1931-1940), Castilla-ondo (1936), Castillo-ondo (1937)
 • Krutzeta: Crucetas (1912)
 • Kukullu: Cucullu (1604-c1800), Cucullus (1772-1940)
 • Landaida-Saratxaga: Landaidas Sarachagas (1857)
 • Lopategi: Lopategui (1629-1940), Lopateguis (1765-1804)
 • Lopategilanda: Lopáteguilanda (1931-1940), Lopátegui-landa (1935-1936), Lopategui Landa (1936)
 • Mandoñu: Mandoño (1855), Mondoño (c1855), Mandañus (1931-1940), Mandañu (1933)
 • Martiartu: Matiortu, Martiurtus (1857), Martiartu (1874-1875)
 • Mastieta: Mastietas (1944)
 • Olagibel: Oravilles (1944)
 • Orbeta: Horbeta (1655), Orbetas (1944)
 • Palankete: Palanquetas (1923-1944), Palanqueta (1944)
 • Rotureta: Roturetas (1852-1924)
 • Sagastikoetxea: Sagasticoechea (1607-1944), Sagasticoeche (1931-1940), Sagastico-eche (1935-1936)
 • Sanatorio: Sanatorio Marino (1931-1940), Sanatorio Marítimo (1932), Sanatorio (1933-1936)
 • SARATXAGA: Sarachaga (1607-1898), Saracha (1789), Sarachagas (1774-1923), Sarachas (1923), Satzagas (1937)
 • Sertutxa: Sertucha (1631-1633)
 • Tribinu: Trebiño (1910)
 • Txapelena: Chapelena (1874-1875)
 • Txatxarro: Chacharro (1867-1901), Chacharros (1944)
 • Ugarte: Ugarte (1775)
 • Ugartegitxi: Ugarteguichi (1608)
 • Urazandi: Urasandi (1797), Urazandi (1799), Urezandi (1874), Uresandi (1874-1951). Ik.: Urazarantza
 • URAZARANTZA: Urezaranza (1821-1924), Uresaranza (1823-1924), Uresarancha (1842), Urazaranza (1855), Uresarances (1858-1944), Ursaranza* (c1862), Uresaransa (1875-1887), Uresaranse (1875-1951), Urresaranche (1876), Uresarance (1879-1933), Uresarantza (1882-1883), Uresaranze (1888-1923), Urezarance (1892), Urezaranse (1907), Uresaranz (1921), Ures-aranse (1921), Urasarances (1922), Urensaransen* (1923), Arenal (Uresaranses) (1935), Uresaranses (1951). Ik.: Urazandi
 • URIAUZOA: Uriauzos (1878), Uriosos (1897)
 • URUBURU: Huruburu (1607), Uruburu (1607-1944), Uriburu (1675-1909), Uruburu o Gaminiz (1814-1826), Uriburu, Gaminiz o (1839), Uriburu o Gaminiz (1840). Ik.: Gaminiz-Uriburu