Odonimia

Bide eta kaminoek gehienetan ez deure uzen berezirik hartzean; bai, ostera, kaleek. Plentzian hori egiaztatu egiten da. Ez dekogu kale larregirik baina dagozan apurrak aberatsak diraz uzenez. Honeetara eta honeetatik sartu-urtenak egiteko portalak dekoguz, portal uzendunak eukin bere. Uriak historikoki zubi nagusi bakarra eukin dau eta horrek espliketan dau uzen berezien preminarik eza. Kale zaharrak honeexek diraz:

  • ERRIBERA
  • BARRENKALLE
  • ARTEKALLE
  • GOIENKALLE
  • PORTALETA
  • KALE BARRIA
  • MAGDALENA ALDAPA
  • KRISTOKO ESKILARAK

Kale bakotxeko uzen historiko bana zerrendau dogu, baina horreen ostean beste hainbat ostentzen diraz. Gaur Portaleta uzenaz ezagututen dan kalea, berbarako, Zazpi uzeneko kalea bataiatu geinke. Banan-banan aurkezteko joango garaz.