ONIMIAK ǀ•ǀ ONIMIAS

Munduko objektu eta subjektu askok hartzean deudez uzenak. Zelango izakia dan, halango klaseko uzena hartuko dau. Ezbardina izaten da txakur baten uzena edo etxe batena, itsasontzi bati emoten jakona edo erreka batek hartzean dauana. Uribe merindadeko klase bateko nahi besteko zahar duztiak batuko doguz, paper zaharretan arrastoa eta testigantzea itxi dauden neurrian eta guk dokumentu horreek topateko gauza garezan neurrian. Beheko zerrendako etiketen ganean klikatuta agertuko jatzuz onimia edo uzen klase bakotxari buruzko definizino eta ezaugarriak. Apurka-apurka herri-uri bakotxaren barruan joango garez uzen zerrenda datatu eta komentatuak iminten. Batzuetan, batutakoak gitxi izan, zoonimoak kasurako, eta herrika barik orri honetan bertan zerrenda bakarrean emongo doguz. Nesonimoak edo irla uzenak talasonimiaren barruan emongo doguz, domonimoak -alde haundiz dokumentatuenak direzelako- lehelengo datazinoen kronologiaren arabera paleo-, meso- eta neo-domonimian banandu doguz, naonimoak itsaso edo ibai nabigagarriak deukiezan herri-urietan bakarrik eta horrela, onimia bakotxak eskaintzen deituzan ezaugarriak ahalik eta ondoen islatuten saiatuteko beti.

Muchos objetos y sujetos del mundo toman nombre. Según sea la naturaleza del ente, así sera la clase del nombre que reciba. Es diferente el nombre de un perro o el de una casa, el que se le da a un barco o el que recibe un arroyo. Vamos a recoger todos los antiguos de una clase u otra de la merindad de Uribe, en la medida que han dejado rastro y testimonio en los viejos papeles y en la medida que seamos capaces de encontrar esos documentos. Clicando sobre las etiquetas de la lista inferior te aparecerán la definición y características de cada onimia o clase de nombres. Poco a poco iremos poniendo listas de nombres datados y comentados. En alguna ocasión, son pocos los nombres recogidos -los zoonimos por ejemplo- y los daremos en lista única en esta misma página en vez de hacerlo por localidades; los nesónimos o nombres de islas los daremos dentro de la talasonimia, los domónimos los hemos dividido segun la cronología de las primeras dataciones en paleo-, meso y neo-domonimia, los naónimos solo en localidades con mar o ríos navegables, y así, con la intención de recoger lo mejor posible las características que ofrece cada onimia.

 • AGRONIMIA
 • ANTROPONIMIA
 • APOTEKONIMIA (negozio uzenak ǀ•ǀ nombres de negocios)
 • DASONIMIA (baso uzenak ǀ•ǀ nombres de bosques)
 • DOMONIMIA (etxe uzenak ǀ•ǀ nombres de casas)
 • HIDRONIMIA
 • NAONIMIA (itsasontzi uzenak ǀ•ǀ nombres de embarcaciones)
 • NUKLEONIMIA (populazino-gune uzenak ǀ•ǀ nombres de núcleos de población)
 • ODONIMIA (kale-bide uzenak ǀ•ǀ nombres de vías de comunicación)
 • ORONIMIA
 • ORYXONIMIA (meatze uzenak ǀ•ǀ nombres de minas)
 • POTATONIMIA (erreka-ibai uzenak ǀ•ǀ nombres de ríos)
 • TALASONIMIA
 • TOPONIMIA
 • ZOONIMIA